Продукт
Материал
Цена
1
BioPontostar
100
2
Degudent H
100
3
Pontostar G
VMK 13
100
4
Галванична корона 41,42/31,32
Omega 900, Biodent
150
5
Галванична корона 45, 44, 43/ 33, 34, 35
Omega 900, Biodent
170
6
Галванична корона 13, 11/ 21, 23
Omega 900, Biodent
190
7
Галванична корона 15, 14/ 24, 25
Omega 900, Biodent
210
8
Галванична корона 18, 28, 38, 48
Omega 900, Biodent
230
9
Галванична корона 17, 27, 37, 47
Omega 900, Biodent
250
10
Галванична корона 16, 26, 36, 46
Omega 900, Biodent
270
11
Галваничен инлей премолари
Omega 900, Biodent
120
12
Галваничен инлей молари - 1 брой
Omega 900, Biodent
160
13
Галванична корона премолар (телескоп)
140
14
Галванична корона молар (телескоп)
160
15
Единична корона; фасети /VITA ALUMINA/
Vitadur Alfa
220
16
Керамичен инлей
Vitadur Alfa
160
17
Шини за избелване на зъбите
25
18
Шини за бруксизъм
80
19
Бленд корона/ тяло/ керамика
Biodent
60
20
Бленд корона пластмаса
40
21
Пинлей
30
22
Провизорна корона 1 брой
10
23
Провизорна корона (повече от 1 брой)
8
24
Моделно лята протеза с куки-скелет
240
25
Моделно лята протеза (куки)
180
26
Завършване на моделно лята протеза
80
27
Трислойни зъби (1 брой)
3
28
Тотална горна моделно лята протеза
140
29
Тотална долна моделно лята протеза
120
30
Фрез протеза без стави
320
31
Ключалка Миникон 1 брой
70
32
Ключалка Клипанкер 1 брой
70
33
Ключалка Бего клип 1 брой
80
34
Ключалка ОТ КАП 1 брой
40
35
Стъклено опорно тяло
280
36
Bondiloy
OMEGA 900/ VMK 13
90
37
Bioceram CC
OMEGA 900/ VMK 13
90
38
Wiribond
OMEGA 900/ VMK 13
90
39
Dentalit C
WMK 13
90
40
Нискокаратни благородни сплави
41
H Nobel 40% gold
OMEGA 900/ VMK 13
180
42
Прагово изграждане - 1 зъб
20
43
Полихроматично нанасяне - 1 зъб
10
44
Ориентиране в артикулатор с инд.стойности
180
45
Артикулиране в арт.с индивидуални стойности
80
46
Еластични протези ФЛЕКСИПЛАСТ-частични
280
47
ПОЛИАН - тотални протези
300
48
БИОДЕНТАПЛАСТ - моделно лята с куки
без метал
460
49
БИОДЕНТАПЛАСТ - мод. лята+фрез ел. и кл.
без метал
640
50
ДЕНТАЛОС - конструкция
320
51
Титан керамика
Triceram
180
52
Прес-керамика
ips E.max
300
53
Фотополимерен инлей
70
54
Фотополимерен пинлей
55
Прес-керамичeн инлей
E.max
250
56
Металокерамична корона (тяло)
60
57
Бленд корона (тяло) с пластмаса
35
58
Циркониева корона
E.max
370